Όροι Παροχής της Υπηρεσίας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους.

Οι Όροι αυτοί αποτελούν Σύμβαση αφενός ανάμεσα σε εσάς που στο εξής θα καλείστε “Πελάτης” και αφετέρου της E-ΟN Integration Α.Ε. στην οποία ανήκει η Υπηρεσία “CV Box” και ο παρόν δικτυακός τόπος και η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείρισή του, η οποία στο εξής θα καλείται “E-ON”.

Οι όροι της Σύμβασης αυτής αφορούν την εκ μέρους της Ε-ΟΝ Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού προς εσάς τον Πελάτη και συγκεκριμένα του Προϊόντος Λογισμικού “CV Box” ως Υπηρεσίας μέσω του διαδικτύου.

Με την επιλογή ”Διάβασα και Συμφωνώ με τους Όρους Παροχής της Υπηρεσίας“ που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού σας στο “CV Box”, δηλώνετε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει, και αποδεχθεί όλους τους Όρους της Σύμβασης που ακολουθούν, που στο εξής θα καλείται “Σύμβαση” και οι οποίοι διέπουν την πρόσβαση και χρήση του Προϊόντος Λογισμικού “CV Box” ως Υπηρεσία μέσω του διαδικτύου από εσάς τον Πελάτη όπως αυτή παρέχεται από την Ε-ΟΝ.

Η Σύμβαση αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του internet. Είναι προσβάσιμη μέσω του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας “CV Box” σε εκτυπώσιμη μορφή. Μπορείτε να δείτε τους Όρους της οποτεδήποτε το επιθυμείτε να την αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά ή να την εκτυπώσετε.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους παρακαλούμε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας ή την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία “CV Box” γιατί δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το δικτυακό τόπο ούτε να καταχωρήσετε στοιχεία, να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, να δείτε καταστάσεις ή να επεξεργαστείτε και να τυπώσετε φόρμες, να αποστείλετε emails και sms και γενικά να προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία μέσω αυτού.

Η συνέχιση της διαδικασίας εγγραφής σας και η πρόσβαση και χρήση εκ μέρους σας όλων των δυνατοτήτων που σας παρέχει η Υπηρεσία “CV Box” σημαίνει ότι έχετε πλήρως και ανεπιφύλαχτα αποδεχτεί όλους τους Όρους της παρούσας Σύμβασης.

Η E-ON διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Όρους της Σύμβασης εφόσον παραστεί ανάγκη με σχετική ανάρτηση ειδοποίησης προς εσάς τον Πελάτη στην ενότητα “Τελευταία Νέα” στην εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας “CV Box”.

Τίποτε σε αυτούς τους Όρους της Σύμβασης δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι παρέχει οποιαδήποτε σιωπηρή είτε διαφορετικά αντιληπτή, άδεια σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Προϊόν Λογισμικού “CV Box” ή στον δικτυακό τόπο μέσω του οποίου παρέχεται ως Υπηρεσία.

Άρθρο 1. Προοίμιο Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης νοούνται ως:

“CV Box”: Ένα Προϊόν Λογισμικού κατασκευής και πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε-ΟΝ που παρέχεται ως Υπηρεσία μέσω internet και αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών για την εξυπηρέτηση αναγκών της επιχείρησης του Πελάτη.

Άδεια Χρήσης - License: Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού “CV Box” προς το νομικό πρόσωπο του Πελάτη και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του. Ρητά αναφέρεται στο παρόν, ότι η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού ανήκει στην E-ON. Ο Πελάτης, με την αποδοχή των Όρων της παρούσας και τη χρήση της Υπηρεσίας “CV Box” δεν αποκτά δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του Προϊόντος Λογισμικού.

Δικαίωμα Χρήσης: Δικαίωμα για χρήση όλων των λειτουργιών που διαθέτει η Υπηρεσία “CV Box”. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καταχώριση δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων, παραγωγή καταστάσεων, αποστολή e-mail και sms.

Προϊόν Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS): Το μοντέλο με το οποίο η Ε-ΟΝ επιτρέπει στον Πελάτη να κάνει χρήση του Προϊόντος Λογισμικού “CV Box” μέσω του διαδικτύου με την μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας. Οι λειτουργικές ιδιότητες του προϊόντος (εφαρμογής) είναι προσβάσιμες από τον τελικό χρήστη με διάφορες συσκευές, όπως προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίες διαθέτουν πρόγραμμα περιήγησης στο Web (Web Browsers). Η εφαρμογή “CV Box”, παρέχεται σε συνδρομητική βάση δηλαδή με καταβολή Συνδρομής ανά μοναδική Τοποθεσία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Το Προϊόν Λογισμικού φιλοξενείται και ενημερώνεται σε μια κεντρική τοποθεσία “data center” και δεν εγκαθίσταται σε υπολογιστές ή συσκευές του Πελάτη. Ο Πελάτης έχει πρόσβαση στην εφαρμογή από οπουδήποτε επιθυμεί και οποτεδήποτε.

Υπολογιστικό Νέφος (Cloud computing): Καινοτόμο μοντέλο όπου κοινόχρηστοι πόροι για υπολογιστική δύναμη, δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού ή λογισμικό και πληροφόρηση παρέχονται μέσω διαδικτύου στους τελικούς χρήστες ”οn demand“. Οι τελικοί χρήστες δεν έχουν ανάγκη για εξειδίκευση και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον έλεγχο, της τεχνολογικής υποδομής ”cloud“ που τους υποστηρίζει. Το ”cloud computing“ αποτελεί ένα νέο μοντέλο για κατανάλωση και παράδοση υπηρεσιών πληροφορικής που βασίζεται στο Internet, και περιλαμβάνει συνήθως την παροχή μέσω Internet πόρων που έχουν δυναμική επεκτάσεων και είναι συνήθως ψηφιακοί. Στην περίπτωση αυτή το “cloud computing” λαμβάνει τη μορφή web εργαλείων ή εφαρμογών στα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω ενός web browser με τον ίδιο τρόπο ως αν ήταν εγκατεστημένα στον δικό τους υπολογιστή.

Η E-ON ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (WEB BROWSERS) ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ “CV Box” ΤΗΣ E-ON ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SaaS) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Υπηρεσία κατά ζήτηση - On demand service: ”On demand“ σημαίνει ότι ο Πελάτης γίνεται ”συνδρομητής“ στη χρήση του λογισμικού εφαρμογών που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για μία περίοδο ή και για ορισμένους χρήστες της εταιρίας του καταβάλλοντας ένα συνδρομητικό τίμημα που ορίζεται ως ημερήσιο, μηνιαίο, εξαμηνιαίο ή και ετήσιο ανά τοποθεσία επιχειρηματικής δραστηριότητας ή και ανά χρήστη. Το λογισμικό δεν είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστές (Servers) του Πελάτη αλλά σε Data Center της επιλογής της E-ON. Τo λογισμικό αυτό μπορεί να προσεγγισθεί / προσπελασθεί και να λειτουργήσει μόνο μέσω του Internet.

Διαθεσιμότητα: Η δυνατότητα χρήσης του λογισμικού από τον Πελάτη, μέσα από το internet κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν καθορισθεί.

Διαδίκτυο - Internet: Το σύνολο των δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων και υπηρεσιών που παρέχονται από ειδικές εταιρίες (internet service providers) ώστε ο Πελάτης αφενός και το κέντρο δεδομένων (Data center) αφετέρου, να συνδέονται μεταξύ τους προς πραγματοποίηση της χρήσης του λογισμικού.

Κέντρο δεδομένων – Data Center: Ένα μηχανογραφικό κέντρο δεδομένων της επιλογής της E-ON στο οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό εφαρμογών και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (servers) ή και άλλες διατάξεις ασφαλείας πρόσβασης (firewalls, security, κλπ.) απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού. Το κέντρο δεδομένων μπορεί να υποστηρίζεται με αδιάλειπτη παροχή ρεύματος για διάστημα μέχρι 3 – 5 ημέρες σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών μη προσβασιμότητας (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και άλλες συνθήκες) φρουρείται και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κοινού και μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Είναι πυρασφαλές. Οι εφαρμογές συνήθως αποστέλλουν προς και παραλαμβάνουν κρυπτογραφημένα δεδομένα από το internet, ενώ παρέχεται μέσα από ειδικούς υπαλλήλους στο κέντρο συνεχής υπηρεσία παρακολούθησης των εγκαταστάσεων, των υπολογιστών και των εφαρμογών επί αυτών. Το κέντρο δεδομένων δεν αποκτά δικαίωμα χρήσης ούτε δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του λογισμικού ή των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό αλλά απλώς φιλοξενεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό στις εγκαταστάσεις του. Το λογισμικό και ο τεχνικός εξοπλισμός παραμένουν στην ιδιοκτησία της E-ON.

Λογισμικό Προϊόν ή Λογισμικό Εφαρμογών: Το λογισμικό προϊόν, ιδιοκτησίας της E-ON, το οποίο χρησιμοποιείται για διεξαγωγή επιχειρησιακών συναλλαγών του Πελάτη.

Χρήστης – User: Εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται να κάνουν χρήση του Λογισμικού Εφαρμογών “CV Box” χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό Κωδικό Χρήσης και ένα μοναδικό Κωδικό Πρόσβασης (User Name και Password) ανά τοποθεσία επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω και μόνον των οποίων μπορεί να είναι προσβάσιμο το λογισμικό εφαρμογών.

Τοποθεσία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας : Φυσική γεωγραφική τοποθεσία όπου ο Πελάτης εξασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ο Πελάτης μπορεί να έχει περισσότερες τις μιας Τοποθεσίες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (μαγαζιά, υποκαταστήματα, γραφεία, κλπ.). Για κάθε μια από αυτές τις Τοποθεσίες θα ισχύει διαφορετικός Κωδικός Χρήσης και Κωδικός Πρόσβασης με τους οποίους και μόνο θα γίνεται η πρόσβαση στο Λογισμικό Εφαρμογών από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες / υπαλλήλους του Πελάτη σε κάθε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Δεδομένα - Data: Κάθε είδους δεδομένα συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Πελάτης στο “CV Box” ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του “CV Box”.

Πάροχος Υπηρεσίας SMS Marketing: Η Υπηρεσία “CV Box” υποστηρίζει την αποστολή SMS από τον Πελάτη για την προώθηση των υπηρεσιών του στην πελατειακή του βάση. Η αποστολή SMS γίνεται από αναγνωρισμένη διεθνώς εταιρία επιλογής της Ε-ΟΝ στην παροχή υπηρεσιών δρομολόγησης μηνυμάτων sms/mms. Η εταιρία που παρέχει την υπηρεσία αυτή, εξασφαλίζει την ταχύτερη και ασφαλέστερη αποστολή, λήψη και διαχείριση μηνυμάτων sms και mms μεταξύ δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας σε όλους τους Παρόχους κινητής τηλεφωνίας την δυνατότητα παγκόσμιας ανταλλαγής μηνυμάτων sms και mms από και προς όλα τα δίκτυα. Η εταιρία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δεν αποκτά δικαίωμα χρήσης ούτε δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του λογισμικού της Ε-ΟΝ ή των δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό αλλά απλώς παρέχει την υπηρεσία δρομολόγησης μηνυμάτων sms/mms.

Συνδρομή - Subscription: το ποσό που ο Πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της Υπηρεσίας “CV Box” για το χρονικό διάστημα της επιλογής του.

Κόστος Αποστολής SMS: το ποσό που ο Πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για την αποστολή SMS μέσω της Υπηρεσίας “CV Box” υπολογιζόμενα με βάση την τιμή ανά SMS που ορίζει ο Πάροχος της Υπηρεσίας SMS Marketing.

Σημείωση: Η παραπάνω ορολογία συνοδεύεται από ταυτόχρονη αναφορά στην αγγλική γλώσσα και μπορεί να χρησιμοποιείται στην παρούσα στην αγγλική, όπου είναι γενικά αποδεκτή με αυτήν την έκφραση.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Με τη παρούσα Σύμβαση και Όρους η E-ON διαθέτει προς χρήση στον Πελάτη το Λογισμικό Εφαρμογών με τον διακριτικό τίτλο “CV Box” ως Υπηρεσία μέσω του Internet. Η παρεχόμενη Υπηρεσία προς τον Πελάτη θα διέπεται από τις αρχές της παραχώρησης προς χρήση Προϊόντος Λογισμικού Εφαρμογών (Application Software) όπως αυτές ορίζονται και οριοθετούνται από την παρούσα Σύμβαση.

2.2. Τo λογισμικό είναι εγκατεστημένο σε Data Center της επιλογής της E-ON. Η E-ON θα χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες τεχνικές της γνώσεις για να τηρεί το λογισμικό σε λειτουργία. Το λογισμικό θα είναι διαθέσιμο προς χρήση εφόσον αυτό είναι εφικτό από την γενικότερη κατάσταση της υπηρεσίας του internet, ως και των αναγκών για λογική διαχείριση του συστήματος από την E-ON επί των εγκαταστάσεων όπου λειτουργεί το λογισμικό, δηλαδή για λήψη αντιγράφων ασφαλείας (back up), συντήρηση των υπολογιστών και των λογισμικών συστήματος (systems software), συντήρηση των διατάξεων ασφαλείας πρόσβασης, κλπ.

2.3. Η E ON προτίθεται να προσθέτει νέες λειτουργίες στο μέλλον ή και να αναβαθμίζει τις υπάρχουσες λειτουργίες του “CV Box”. Η ενημέρωση ή αναβάθμιση των λειτουργιών του “CV Box” μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα:
α. μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του “CV Box” κατά το διάστημα των οποίων, ο Πελάτης πιθανόν να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του,
β. ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων.

2.4. Η E ON θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει ή να αποτρέψει τις παραπάνω συνέπειες αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών.

2.5. Η E ON δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του “CV Box” από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του ή από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οποιονδήποτε λόγο.

2.6. Κατά συνέπεια η E-ON, παρόλο που φροντίζει για την εξαγωγή και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του Πελάτη (backups) σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά ως επιπλέον διαδικασία ασφαλείας στον Πελάτη, να προβαίνει και αυτός σε εξαγωγή και τήρηση αντιγράφων των Δεδομένων του χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο στο Λογισμικό Εφαρμογών εργαλείο που θα του υποδειχτεί κατά την εγγραφή του.

3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ / ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Μετά τη συμπλήρωση της εγγραφής του Πελάτη και το πάτημα του πλήκτρου «επιβεβαίωση» και κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας “CV Box”, ο Πελάτης αποκτά μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, αυστηρά προσωπική και δυνάμενη να ανακληθεί οποτεδήποτε, άδεια χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογών / Υπηρεσίας ανά μοναδική Τοποθεσία Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η άδεια χρήσης ισοδυναμεί με τον Κωδικό Χρήστη και τον Προσωρινό Κωδικό Πρόσβασης (password) που θα σταλεί στο email που θα υποδειχθεί από τον Πελάτη. Ο Κωδικός Πρόσβασης (password) στην πρώτη πρόσβαση του Πελάτη αλλάζει υποχρεωτικά σε έναν κωδικό της επιλογής του Πελάτη. Οι παραπάνω κωδικοί (Χρήστη και Πρόσβασης) δεν είναι μεταβιβάσιμοι. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει τη μυστικότητα αυτών των κωδικών, έως ότου δηλώσει γραπτώς ή μέσω email προς την Ε-ΟΝ ότι επιθυμεί να τους εγκαταλείψει. Η πνευματική ιδιοκτησία του Λογισμικού Εφαρμογών / Υπηρεσίας “CV Box” καθώς και των τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανήκουν στην E-ON και ο Πελάτης με την αποδοχή των Όρων και της Σύμβασης αυτής και την παραχώρηση Άδειας Χρήσης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε αυτά.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

4.1. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσία “CV Box” ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχει είναι επίκαιρη, πλήρης και ακριβής όπως ζητείται με την ισχύουσα φόρμα εγγραφής. Συμφωνεί και κατανοεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των Κωδικών Χρηστών και Πρόσβασης που χρησιμοποιεί για πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας “CV Box”. Αντίστοιχα ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στην E-ON για όλες τις ενέργειες που γίνονται από αυτόν μέσα στις λειτουργίες του “CV Box”. Συμφωνεί ότι κάθε μοναδικό όνομα Χρήστη που του παρέχει η Ε-ΟΝ, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από μια φυσική μοναδική Τοποθεσία Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς του. Δηλαδή η χρήση του ίδιου Ονόματος και Κωδικού Χρήστη από περισσότερες Τοποθεσίες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας δεν επιτρέπεται.

4.2. Η E-ON θα παρακολουθεί τα log αρχεία της υπηρεσίας “CV Box” για πιθανή ταυτόχρονη χρήση του συστήματος με το ίδιο όνομα Χρήστη από δύο ή περισσότερες φυσικές Τοποθεσίες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του Πελάτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Ε-ΟΝ θα αποστέλλει στον Πελάτη ένα προειδοποιητικό μήνυμα με το οποίο θα του ζητά να σταματήσει αυτή την πρακτική, του να χρησιμοποιεί δηλαδή το ίδιο όνομα Χρήστη από περισσότερες της μιας φυσικής Τοποθεσίας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Εάν ο Πελάτης αγνοήσει την προειδοποίηση και δεν συμμορφωθεί με αυτή την οδηγία εντός δύο εργάσιμων ημερών, η Ε-ΟΝ έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στο Λογισμικό Εφαρμογών / Υπηρεσία “CV Box”.

4.3. Ο Πελάτης ρητά συμφωνεί να ειδοποιήσει άμεσα την E-ON για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

4.4. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το υλικό, συμπεριλαμβανο-μένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, πρόσωπα, συναλλαγές, φόρμες, εικόνες, σχόλια ή προτάσεις, e-mails και sms, διαφημιστικά μηνύματα («Περιεχόμενο») που θα ανεβάσει, δημοσιεύσει ή μεταδώσει με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του δικτυακού τόπου του “CV Box”. Συμφωνεί να μην ανεβάσει, δημοσιεύσει ή μεταδώσει με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

4.5. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι: (α) δεν θα χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο “CV Box” για να μεταδώσει μηνύματα spam, ογκώδη ή μη εξουσιοδοτημένα, (β) δεν θα προσποιηθεί ότι είναι το “CV Box” ή κάποιος άλλος, ή δεν θα πλαστογραφήσει την ταυτότητα του “CV Box” ή κάποιου άλλου, (γ) δεν θα δημιουργήσει επικεφαλίδες ή χειριστεί με τέτοιο τρόπο τα αναγνωριστικά του (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL), με σκοπό να αποκρύψουν την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταδίδει μέσω των υπηρεσιών του “CV Box”, (δ) δεν θα παραπλανήσει για τη σχέση του με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, (ε) δεν θα ενεργήσει με τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο, (στ) δεν θα εμπλακεί σε δραστηριότητες που παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρμοστέο εθνικό ή διεθνές δίκαιο, ή τυχόν κανονισμούς που έχουν την ισχύ νόμου, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην προσπάθεια να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οποιουδήποτε διαδικτυακού λογαριασμού ή ιστοσελίδας.

4.6. Η Ε ΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του “CV Box” από τον Πελάτη και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του “CV Box” σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του “CV Box” από τον Πελάτη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ “CV Box” από άλλους Πελάτης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Πελάτης παρεμποδίζει τη χρήση του “CV Box” από τρίτους δικαιούχους.

5. ΕΥΘΥΝΗ

5.1. Η Ε-ΟΝ δεν υπέχει καμία ευθύνη για την καταχώριση εγγραφών ή άλλων στοιχείων εκ μέρους του Πελάτη στο “CV Box”. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την παρουσίαση, τους όρους ή τις προϋποθέσεις των εγγραφών, την καταλληλότητα, την αλήθεια, την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πιστότητά τους, ούτε για οποιοδήποτε λάθος, διαγραφή ή απώλεια αυτών από και κατά την καταχώρισή τους, ούτε υποχρεούται να αποζημιώσει οποιονδήποτε για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εξαιτίας των παραπάνω λόγων.

5.2. Η Ε-ΟΝ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί κατά τη χρήση της Υπηρεσίας “CV Box”.

5.3. Η Ε-ΟΝ δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις μεταξύ χρηστών ή αυτών με τρίτους σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας “CV Box”.

5.4. Η Ε-ΟΝ δεν ευθύνεται για την καταχώριση στο “CV Box” εκ μέρους του Πελάτη περιεχομένου που αφορά πολιτικές απόψεις, θρησκευτικά στοιχεία, εθνικά χαρακτηριστικά, διακρίσεις φύλου, και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία ή απόψεις που είναι ενδεχόμενο να παραβιάζουν την προσωπικότητα των χρηστών ή τρίτων ή να έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή με διατάξεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής νομοθεσίας.

5.5. Η Ε-ΟΝ δεν ευθύνεται για καμία καθυστέρηση, διακοπή, δαπάνη, απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε από τη χρήση του λογισμικού της Υπηρεσίας “CV Box”, της ίδιας της Υπηρεσίας ή από τη χρήση του δικτύου Internet. Η Ε-ΟΝ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση Πελάτη / χρήστη στο δικτυακό της τόπο “CV Box” οποτεδήποτε, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

6.1. Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός η τεχνολογία και τα γραφήματα του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας “CV Box” είναι πνευματική ιδιοκτησία της E-ON και προστατεύονται από ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Αντιγραφή του συνόλου ή μέρους του δικτυακού τόπου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο.

6.2. Τα εμπορικά σήματα της E-ON που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας “CV Box” είναι ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και αλλοδαπής νομοθεσίας.

6.3. Η πνευματική ιδιοκτησία του συνόλου του λογισμικού και της εφαρμογής πριν και μετά από τυχόν εξατομίκευση και παραμετροποίηση για λογαριασμό του Πελάτη παραμένει στην E-ON. Με την παρούσα συμφωνία, ο Πελάτης αποκτά μη αποκλειστική και ανακλητή παραχώρηση Άδειας Χρήσης για το σύνολο του λογισμικού εφαρμογής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

6.4. Τα δεδομένα όλων των εργασιών επί του Λογισμικού Εφαρμογών “CV Box” και των σχετικών αρχείων, ανήκουν στον Πελάτη, ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Μπορεί να τα διατηρεί σε δικά του μέσα με τη χρήση της διαδικασίας εξαγωγής και φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας που είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό και θα του υποδειχθεί κατά την εγγραφή του. Μπορεί, επίσης να ζητήσει να του δοθούν εφόσον διακοπεί η χρήση της Υπηρεσίας “CV Box” για οποιοδήποτε λόγο και δεν έχει φροντίσει για την έγκαιρη λήψη των σχετικών αρχείων.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1. Ο δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας “CV Box” προστατεύεται με τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες τεχνολογικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συστημάτων Internet.

7.2. Η E-ON μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον Πελάτη.

7.3. Η χρήση του προϊόντος μπορεί να γίνεται μόνο με την εισαγωγή ειδικών κωδικών (User Name και Password) στην αρχή της λειτουργίας και κάθε φορά από κάθε χρήστη.

8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

8.1. Η E-ON ρητά συμφωνεί και δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο, κάθε θέμα ή διαδικασία που αφορά τις εργασίες και τις υποθέσεις του Πελάτη.

8.2. Η E-ON ρητά συμφωνεί και δεσμεύεται να χειρίζεται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα τις συναλλαγές και τα δεδομένα του Πελάτη.

9. ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

9.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της Υπηρεσίας “CV Box”, του σχετικού δικτυακού τόπου και του δικτύου εν γένει, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ευθύνεται σε πλήρη αποκατάσταση και αποζημίωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που μπορεί να προκύψει στην Υπηρεσία “CV Box” ή στους Παρόχους αυτής ή σε οποιοδήποτε τρίτο από την παραπάνω αιτία. Κακή χρήση συνιστά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:


-

Πρόσβαση σε δεδομένα ή είσοδος σε υπολογιστή ή σε λογαριασμό στα οποία ο συγκεκριμένος χρήστης δεν έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης.

-

Απόπειρα δοκιμής, ανίχνευσης ή εξέτασης της τρωτότητας ενός συστήματος ή δικτύου ή της προσπάθειας για διάρρηξη της ασφάλειας ή των μέτρων επικύρωσης χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση.

-

Απόπειρα παρέμβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες, στον διακομιστή-υπολογιστή ή στο δίκτυο συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξάντληση, υπερφόρτωσης, ηλεκτρονικής πειρατείας, απόπειρας κατάρρευσης συστήματος.

-

Αποστολή μηνυμάτων και sms άσχετων προς την λειτουργία του συστήματος.

-

Αποστολή μηνυμάτων και sms χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών τους.

-

Παραχάραξη της επικεφαλίδας του πακέτου μεταφοράς TCP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος πληροφόρησης της επικεφαλίδας σε οποιοδήποτε e-mail μήνυμα ή καταχώρηση.

-

Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

9.2. Σε περίπτωση αμφιβολίας μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν αν κάποια ενέργεια συνιστά κακή χρήση είναι οι Πάροχοι της Υπηρεσίας “CV Box”.

10. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο δικτυακός τόπος της Υπηρεσίας “CV Box” ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους τρίτων ή δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Ε-ΟΝ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους ο Πελάτης μπορεί να συνδεθεί μέσω δεσμών (hyperlinks) ή διαφημίσεων που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του “CV Box” ή αν επιλέξει να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου ούτε και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση όλων των παραπάνω. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

11. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού / ψηφιακής Τοποθεσίας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του Πελάτη και την αποδοχή των Όρων εκ μέρους του Πελάτη και ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

12. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

12.1. Η δοκιμαστική περίοδος χρήσης του “CV Box” τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με την θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, αφορά σε δικαίωμα πλήρους χρήσης και πρόσβασης στην Υπηρεσία και ισχύει για διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα.

12.2. Η περίοδος δοκιμαστικής χρήσης παρέχεται χωρίς χρέωση.

12.3. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της δοκιμαστικής περιόδου χρήσης ο Πελάτης ΔΕΝ θα έχει ΚΑΝΕΝΑ δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στο “CV Box”.

12.4. Ο Πελάτης ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου χρήσης ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΑ το δικαίωμα πλήρους χρήσης του “CV Box”, χωρίς περιορισμούς, με την προκαταβολή Συνδρομής για το διάστημα που επιθυμεί.

12.5. Με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο ο Πελάτης είχε προκαταβάλλει Συνδρομή, λήγει αυτόματα το δικαίωμα πλήρους και απεριόριστης χρήσης του “CV Box” και ο Πελάτης ΔΕΝ θα έχει ΚΑΝΕΝΑ δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στο “CV Box”.

12.6. Ο Πελάτης ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ μετά την λήξη της περιόδου προηγούμενης Συνδρομής του ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΑ το δικαίωμα πλήρους και απεριόριστης χρήσης του “CV Box” με την προκαταβολή νέας Συνδρομής για το διάστημα που επιθυμεί.

12.7. Κάθε φορά που μία δοκιμαστική ή κανονική περίοδος χρήσης λήγει και ο Πελάτης ΕΠΑΝΑΚΤΑ το δικαίωμα πλήρους και απεριόριστης χρήσης του “CV Box”, τα δεδομένα που τυχόν είχε καταχωρήσει στις προηγούμενες περιόδους χρήσης δεν σβήνονται και είναι άμεσα διαθέσιμα κατά την διάρκεια ισχύος της νέας περιόδου πλήρους και απεριόριστης χρήσης του “CV Box”.

13. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ

13.1. Η E-ON παρέχει από τα γραφεία της στον Πελάτη τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της E-ON (Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως και 17:00). Η τηλεφωνική υποστήριξη περιλαμβάνει μέχρι 10 τηλεφωνικές κλήσεις ανά μήνα.

13.2. Σε καμιά περίπτωση στην υποστήριξη Πελάτη δεν περιλαμβάνεται η μετάβαση υπαλλήλων της E-ON στις εγκαταστάσεις του Πελάτη για την επιτόπου επίλυση προβλημάτων. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρασχεθεί μετά από ιδιαίτερη συμφωνία των οικονομικών όρων μιας τέτοιας μετάβασης και πιθανών πρόσθετων εξόδων τα οποία τυχόν προκύψουν όπως, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα, έξοδα μετάβασης, έξοδα στάθμευσης, έξοδα αναλωσίμων, υλικών, κλπ.

14. ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

14.1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ

14.1.1. Η χρήση του λογισμικού εφαρμογών / υπηρεσίας “CV Box” προϋποθέτει την καταβολή Συνδρομής εκ μέρους του Πελάτη για το διάστημα που επιθυμεί. Εξαίρεση αποτελεί η δοκιμαστική περίοδος χρήσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 12.2.

14.1.2. Η Ε-ΟΝ θα εφαρμόσει για τη Συνδρομή το τιμολόγιο που προβλέπεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της.

14.1.3. Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Ε-ΟΝ να αλλάζει τον ισχύοντα τιμοκατάλογο Συνδρομών με ειδοποίηση που θα αναρτά στην ενότητα «Τελευταία Νέα» της εισαγωγικής σελίδας του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας “CV Box” πριν την ημερομηνία ισχύος των σχετικών αλλαγών.

14.1.4. Εάν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Πελάτης ζητήσει να προσθέσει νέες γεωγραφικές Τοποθεσίες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, οι Συνδρομές για τις πρόσθετες αυτές τοποθεσίες θα υπολογισθούν με βάση την τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου ή θα ισχύσει ειδική τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ της E-ON και του Πελάτη.

14.1.5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης ζητήσει την διαγραφή μιας ή περισσοτέρων γεωγραφικών Τοποθεσιών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, η Ε-ΟΝ θα προχωρήσει στη άμεση διαγραφή των σχετικών Κωδικών Χρήστη και Πρόσβασης στην Υπηρεσία και θα επιστρέψει στον Πελάτη το 50% των πιθανών προκαταβλειθέντων επόμενων μηνιαίων μισθωμάτων από τον μήνα που ζήτησε την διακοπή.

14.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14.2.1. Η προκαταβολή / πληρωμή της Συνδρομής και του εκάστοτε ποσού για την αποστολή SMS γίνεται από την σχετική οθόνη «λογαριασμού» του Πελάτη α) μέσω λογαριασμού Paypal της Ε-ΟΝ με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Πελάτη ή λογαριασμού Paypal του Πελάτη και β) με κατάθεση στον υπ’ αρ. 129/470741-96 (IBAN Nr GR70 0110 1290 0000 1294 7074 196) λογαριασμό όψεως της E-ON INTEGRATION AE, ο οποίος τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (υποκατάστημα Κάνιγγος). Ο Πελάτης σε αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την E-ON άμεσα για την κατάθεση έτσι ώστε η E-ON να προβεί σε σχετική επιβεβαίωση και στη συνέχεια να ενημερώσει/ ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

14.2.2. Η μη προκαταβολή Συνδρομής μέχρι και την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος ισχύος της προηγούμενης καταβολής ή ισχύος της δοκιμαστικής περιόδου χρήσης σύμφωνα και με το άρθρο 12 δίνει το δικαίωμα στην E-ON να διακόψει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, την πρόσβαση του Πελάτη σε οποιαδήποτε λειτουργία του Λογισμικού Εφαρμογών / Υπηρεσίας “CV Box”, καθώς επίσης και την πρόσβαση προς τα δεδομένα (data) των συναλλαγών του. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο Πελάτης δεν είχε φροντίσει για την εξαγωγή και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του κατά το διάστημα που είχε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία και επιθυμεί εκ των υστέρων την παράδοση των δεδομένων του σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, αυτή είναι δυνατό να γίνει σε απλή ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου ASCII ή EXCEL).

14.2.3. Η μη προκαταβολή χρηματικού ποσού για αποστολή SMS επιφέρει αδυναμία χρήσης από τον Πελάτη μόνο της σχετικής λειτουργίας αποστολής SMS του Λογισμικού Εφαρμογών / Υπηρεσίας “CV Box”. Ο Πελάτης συνεχίζει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

14.2.4 Σε περίπτωση που η Ε-ΟΝ για οποιαδήποτε αιτία δεν ενημερωθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής (για Συνδρομή ή αποστολή SMS) λόγω υπαιτιότητας του Paypal ή της Εθνικής Τράπεζας, η Ε-ΟΝ δεν φέρει καμιά ευθύνη.

14.2.5. Αν το ποσό της Συνδρομής δεσμευτεί ή χρεωθεί στην κάρτα του Πελάτη ή καταβληθεί στην Εθνική Τράπεζα αλλά η Ε-ΟΝ δεν ενημερωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητά τότε θα θεωρεί ότι ο Πελάτης δεν κατέβαλλε τη Συνδρομή και θα προχωρήσει στη διακοπή πρόσβασης του Πελάτη στην Υπηρεσία χωρίς άλλη ειδοποίηση.

14.2.6. Αν το ποσό για αποστολή SMS δεσμευτεί ή χρεωθεί στην κάρτα του Πελάτη ή καταβληθεί στην Εθνική Τράπεζα αλλά η Ε-ΟΝ δεν ενημερωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητά τότε ο Πελάτης δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της λειτουργίας αυτής.

14.2.7. Ο Πελάτης αν αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την Πρόσβαση στην Υπηρεσία ή με την αποστολή SMS ενώ έχει προκαταβάλει κανονικά την Συνδρομή του ή την πληρωμή για SMS οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την Ε-ΟΝ ώστε σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της να τακτοποιηθούν απευθείας τυχόν λάθη ή εκκρεμότητες.

14.3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών και των μηνιαίων μισθωμάτων θα γίνεται αμέσως μετά την καταβολή τους από τον Πελάτη και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) στο email που έχει δηλωθεί από τον Πελάτη κατά την διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού του.

15. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15.1. Η Σύμβαση αυτή ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ζητά τη λύση της.

15.2. Ο Πελάτης δικαιούται (χωρίς να επικαλείται κανένα συγκεκριμένο λόγο) ανά πάσα στιγμή είτε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου χρήσης ή και μετά, να ζητήσει την λύση της παρούσας Σύμβασης και να διακόψει οριστικά τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η E-ON θα διαγράψει τον λογαριασμό του Πελάτη και θα απενεργοποιήσει τους κωδικούς χρηστών (usernames) και πρόσβασης (passwords).

15.3. Εφόσον ο Πελάτης δεν είχε φροντίσει για την εξαγωγή και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του κατά το διάστημα που είχε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία και επιθυμεί εκ των υστέρων την παράδοση των δεδομένων του σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, αυτή είναι δυνατό να γίνει σε απλή ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου ASCII ή EXCEL).

15.4. Η Σύμβαση επίσης λύνεται σε περίπτωση ανώτερης βίας ενός εκ των δύο μερών, λόγω φυσικής καταστροφής και αδυναμίας αποκαταστάσεως της υπηρεσίας ή λόγω ειδικών συνθηκών στην υπηρεσία του internet (π.χ. σεισμοί στην περιοχή του Data Center) ή λόγω κήρυξης σε κατάσταση Πτώχευσης ενός εκ των δύο μερών.

15.5. Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας και μετά από ειδοποίηση, η Ε-ΟΝ δύναται, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαιωμάτων της, να τερματίσει την Σύμβαση οποτεδήποτε, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση: α) Μη συμμόρφωσης του Πελάτη με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και β) Θέσης του Πελάτη υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος.

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Ε-ΟΝ και η Υπηρεσία “CV Box” δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας και γενικότερα γεγονότος εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους.

17. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

17.1. Η χρήση της υπηρεσίας “CV Box” γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Όλο το περιεχόμενο, Τεκμηρίωσης, Υλικά, Πληροφορίες, Προϊόντα, Λογισμικό, Προγράμματα και Υπηρεσίες, παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους.

17.2. H E-ON και η υπηρεσία “CV Box” αποποιούνται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες και άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας.

17.3. Η E-ON δεν παρέχει καμιά εγγύηση ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου “CV Box” θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Ο Πελάτης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι αν κατεβάσει η με οποιοδήποτε τρόπο αποκτήσει περιεχόμενο, υλικά, πληροφορίες, προϊόντα, λογισμικό, προγράμματα ή υπηρεσίες, το κάνει με την δική του κρίση και ευθύνη και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων απώλεια δεδομένων ή ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή του.

17.4. Σε καμία περίπτωση η Ε-ΟΝ δεν θα υποχρεούται σε αποζημίωση για τυχόν έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη ή τρίτων, που μπορεί να προκύψουν κατά ή από τη χρήση της Υπηρεσίας “CV Box”.

17.5. Η Ε-ΟΝ μπορεί να τροποποιεί ή και να διακόψει την παροχή του Λογισμικού Εφαρμογών / Υπηρεσίας “CV Box” χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη προς τον Πελάτη. Η Ε-ΟΝ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώσει έγκαιρα και πριν την διακοπή / τροποποίηση τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και με ανάρτηση στην ενότητα “Τελευταία Νέα” στην εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας “CV Box”.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

18.1. Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας ως ουσιώδεις και παραιτούνται από το δικαίωμα να τους διαρρήξουν για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

18.2. Σε περίπτωση διαφωνιών, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν αρχικά να λύσουν τις διαφορές τους φιλικά και αν αποτύχουν, να προσφύγουν σε εξώδικη ή δικαστική λύση, περίπτωση κατά την οποία αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.