Τιμοκατάλογος - E-ON RIX

Επιλέξτε από το μενού των modules E-ON RIX

Επιλέγοντας από το «μενού» τις επιθυμητές εφαρμογές, διαμορφώνεται ένα αρχικό κόστος ανά χρήστη.

(1) Υποχρεωτικό module

(2) Υπάρχει ογκοχρέωση ανάλογα με το πλήθος των παραστατικών

(3) Υπάρχει χαμηλότερη χρέωση ανά συνεργάτη
Υπολογισμός Μηνιαίων Συνδρομών ανά Χρήστη E-ON RIX

Παίρνοντας ως βάση την τιμή ανά χρήστη που προέκυψε από το «μενού», εξετάζουμε το πλήθος των χρηστών και εφαρμόζουμε κλιμακωτές εκπτώσεις. Έτσι το κόστος ανά χρήστη μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 20€ ή και παρακάτω. Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε εφαρμόσει μια μέση τιμή 59€Βασικές αρχές κοστολόγησης της υπηρεσίας

Η συμφωνημένη μηνιαία «συνδρομή ανά χρήστη» (κόστος ανά χρήστη) παραμένει σταθερή για μία καθορισμένη περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, στο πέρας της οποίας επανεξετάζεται και πιθανόν αναπροσαρμόζεται, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα αριθμό χρηστών.

Στην περίπτωση κατά την οποία, στην διάρκεια της καθορισμένης περιόδου, παρατηρηθούν μεταβολές του αριθμού χρηστών, τότε το κόστος της περιόδου θα αναπροσαρμόζεται στο τέλος αυτής (π.χ. έκδοση πρόσθετου τιμολογίου ή πιστωτικού), πάντα και με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

Εκπτώσεις που παρέχονται ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολαίου

Στο σύνολο των συνδρομών που προκύπτει για κάθε επιχείρηση σύμφωνα με το πλήθος χρηστών που έχει και τα modules που έχει επιλέξει, εφαρμόζεται ένα επιπλέον ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολαίου μέχρι και 30%.

Θέλω να μου δείξετε τις "eon-demand" εφαρμογές
Eπικοινωνήστε μαζί μου το συντομότερο δυνατόν για να μου δείξετε τις "eon-demand" εφαρμογές.
Περισσότερα
Τιμοκατάλογος E-ON MyWorkPlace
Δείτε τα προφίλ χρηστών και τον τιμοκατάλογο για τα προϊόντα E-ON MyWorkPlace.
Περισσότερα
Δείτε πως σας υποστηρίζουμε
Είμαστε συνεχώς στο πλευρό σας γιατί η υποστήριξη είναι το πιο σπουδαίο θέμα στην επιλογή και τη χρήση ενός λογισμικού.
Περισσότερα
Συνήθεις ερωτήσεις για το SaaS - Software as a Service
Το "Software as a Service" ή "SaaS" είναι μια νέα μέθοδος που εξαπλώνεται παγκόσμια όλο και περισσότερο και αφορά τη χρήση λογισμικού χωρίς την αγορά του.
Περισσότερα
© -- E-ON INTEGRATION S.A. -- All rights reserved.